Arrangörerna nekade

Enligt Crawford så nekade arrangörerna och det var först sedan han hotat med att gå till pressen som arrangörerna avsatte tid för visning sent en kväll. Bland den fåtaliga skaran på ett 40-tal personer som infann sig fanns Dr Shaik Kahder Noordeen, han gick dock mitt under visningen utan ett ord och debatten ställdes in utan förklaring.

Numera är det inga lepraforskare som vill ha något med mig att göra. Noordeen har nogsamt undvikit mig och allt görs för att tiga ihjäl mina argument, berättar Colin Crawford öppenhjärtligt.

Fosterskador orsakade av thalidomid är en katastrof. Lepraspecialister har bäddat för denna tragiska utveckling genom att negligera thalidomidens neurologiska biverkningar.

Men man får inte ge upp. Jag har i min forskning visat att det finns fullgoda alternativ till thalidomid för behandling av ENL. Därför borde användningen av thalidomid omedelbart upphöra.

Även gruppen neurosedynskadade anser att WHO bör återinföra stoppet för thalidomid och intensifiera forskningen på att hitta billiga ersättningar till thalidomid. Det är skrämmande att priset per tablett ska avgöra ödet för tusentals barn. De föds skadade och får ett liv i yttersta fattigdom i tredje världens slum.

WHO bortser cyniskt från dem som skadas av thalidomid för att kunna visa upp stora framgångar i kampen mot lepra. WHO säger sig ju ha som mål att utrota lepran före seklets utgång. Vad gör några tusen neurosedynskadade barn mot hundratusentals som räddas från lepra?