Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Allt fler får handikapparkeringstillståndet indraget

Nu är det inte bara FfdN som reagerar och protesterar.........
Allt fler får handikapparkeringstillståndet indraget

Nu är det inte bara FfdN som reagerar och protesterar – nu har även en rad andra handikapporganisationer reagerat kraftigt på den senaste tidens hårdare bedömningar av handikapparkeringstillstånd.

Under det senaste året har allt fler av FfdN:s medlemmar, framförallt med armskador, fått sina handikapparkeringstillstånd indragna eller inte fått dem förnyade. FfdN företräder dessa medlemmar och tänker göra allt i vår makt för att Transportstyrelsen ska ta sitt förnuft till fånga.

Problemet är att lagen i sig inte har ändrats. Lagen regleras som tidigare av Trafikförordningen 13 kap § 8. Det som är nytt är en föreskrift och allmänna råd som Transportstyrelsen tog beslut om i juni 2009 (TSFS2009:73). Denna nya föreskrift har nu lett till, precis som FfdN befarade, att kommunerna fått fritt fram att tolka lagen striktare när de fattar beslut om ett nytt eller förlängt parkeringstillstånd.

På transportstyrelsen skyller man på kommunerna. Enligt transportstyrelsen finns inga nya instruktioner till kommunerna
– Vi har inget sådant mandat. Vi är sista instans och tidigare instanser bör bedöma ärenden utifrån våra beslut. Det handlar om att kommunerna bättre anpassat sina bedömningar till gällande regelverk, säger Jenni Sjöblom, handläggare på transportstyrelsen till tidningen Svensk Handikapptidskrift.

Ett antal av våra största handikapporganisationer slår nu larm om att allt fler medlemmar hör av sig efter att ha fått parkeringstillståndet indraget
– Jag ser hur människor luras att uppge optimala villkor för sin rörelseförmåga. Ingen frågar hur det är när det fungerar som sämst, säger Wenche Willumsen från DHR (De Handikappades Riksförbund) till tidningen svensk Handikapptidskrift

Många medlemmar, inom både FfdN och andra organisationer, vittnar nu om att deras anpassade bilar får stå – eftersom de inte längre kan parkera den. Personer med personlig assistans är särskilt utsatta. Här menar nämligen vissa kommuner att assistenten ska ”släppa av” brukaren och sen åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.
Detta gäller även personer med omfattande funktionsnedsättning, och som har läkarintyg som styrker detta. FfdN anser att detta är fullständigt oacceptabelt!

Från tranportstyrelsens sida säger man att det är kommunerna som numera tillämpar en mer korrekt bedömning av reglerna och som därmed leder till att fler tillstånd dras in. De anser att kommunerna tidigare har vart för generösa i sina bedömningar. De tycker situationen är bra alltså. Anledningen till de nya direktiven sägs vara en anpassning till rådande EU-direktiv.

Som situationen är nu, kan ingen hänsyn tas till några andra omständigheter huruvida en person kan förflytta sig till fots 80 meter eller ej. Problemet ligger i formuleringen ”förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel”.
Enligt transportstyrelsen är detta endast en språklig justering. Enligt FfdN är detta i så fall en språklig justering som fått förödande konsekvenser.

Andra faktorer, som att man inte har armar och inte kan bära långt, inte betala i automat, släpa med sig småbarn, hålla i bildörren när man öppnar m.m. – alla dessa faktorer är numera helt ovidkommande vid bedömning om parkeringstillstånd.

Samhällsekonomiskt är detta vansinnigt. Kommunerna sparar ca 500 kr per indraget tillstånd i tillverkningskostnader. Hur mycket de sparar i uteblivna parkeringsavgifter är omöjligt att beräkna eftersom det finns stora skillnader i avgiftsregler mellan olika kommuner. Men det är ändå mycket svårt att se hur detta skulle kunna bli en besparing. Staten kommer att bli tvungen att bekosta fler timmar via personlig assistans eller ledsagning. Kommunerna kommer att få högre kostnader för färdtjänst i och med att fler låter sina anpassade bilar stå. Alla parter förlorar på systemet, ingen vinner.

FfdN kommer att agera kraftfullt i den här frågan. Vi kommer att uppvakta både Transportstyrelsen och infrastrukturminister Åsa Thorstensson så snart som möjligt.

För mer information, se även detta nyhetsinslag i SVT Tvärsnytt: http://svtplay.se/v/2222092/p-tillstand_dras_in 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer