Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Handikappombudsmannen stämmer Försäkringskassan

En synskadad kvinna nekades jobb hos Försäkringskassan på grund av sitt handikapp – nu stäms Försäkringskassan inför Arbetsmiljödomstolen. Handikappombudsmannen, som driver ärendet, kräver 70,000 kr i allmänt skadestånd.

En synskadad kvinna sökte i juni 2006 jobb som utredare på Försäkringskassan i Huddinge. Hon blev kallad på intervju och under intervjun förklarade hon vilka hjälpmedel som finns som för synskadade och hur hon skulle kunna sköta arbetet. Arbetsförmedlingen Rehab hade dessutom lovat att bekosta en utredning om hur Försäkringskassans interna dataprogram skulle kunna anpassas för punktskrift.

Efter ett par månader blev kvinnan uppringd och informerad om att hon var väl kvalificerad för arbetet, både när det gällde utbildning, kompetens och erfarenhet. Däremot fick hon inte jobbet. Detta med hänvisning till att Försäkringskassan ansåg att huvudkontorets interna dataprogram inte gick att anpassa för punktskrift.

Enligt handikappombudsmannen har Försäkringskassan därmed brutit mot lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.

I sin stämningsansökan skrivet kvinnans advokat Anders Karlsson att ”Försäkringskassans underlåtenhet att vidta skäliga anpassningsåtgärder är anmärkningsvärd”. I stämningsansökan framförs det också att "Försäkringskassan är en mycket stor och resursstark arbetsgivare. Dessutom har Försäkringskassan till uppgift att verka för att sjuka och funktionshindrade skall kunna behålla eller återgå i arbete. Försäkringskassan förutsätts därmed ha generella kunskaper och erfarenheter av stöd- och anpassningsåtgärder för funktionshindrade."

Försäkringskassans förhandlingschef Joakim Råhberg säger till tidningen Föräldrakraft att ” HO har fel. Vi kan inte byta ut ett helt datasystem för en person. Vår utgångspunkt är att alla ska kunna anställas och arbeta på lika villkor men i just det här ärendet gjorde vår it-avdelning och ett oberoende företag bedömningen att vårt datorsystem inte kunde översätta inscannade dokument till punktskrift. Större delen av arbetet skulle hon inte kunna utföra”.

Nu är det upp till domstolen att pröva ärendet. FfdN hoppas på ett klargörande över hur stora krav som kan ställas på en arbetsgivare när det gäller anpassning av arbetsplatser.