Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Lättare att nå SOS Alarm för döva och hörselskadade

Svenska staten och SOS Alarm har nyligen tecknat ett nytt alarmeringsavtal. I detta avtal slås det fast att döva, hörsel- och talskadade ska kunna larma SOS via SMS.
Döva, hörselskadade och talskadade har fram tills nu inte kunnat larma SOS Alarms nödnummer 112, på samma villkor som alla andra. 
PTS (Post- och Telestyrelsen) har tillsammans med SOS Alarm sedan 2007 haft ett försöksprojekt angående larmsamtal till SMS112. Under försöksverksamheten har cirka 2 200 personer anmält sig till SOS Alarm för att aktivera tjänsten SMS 112, som gör det möjligt för deras mobiltelefoner att kommunicera med nödnumret 112 via sms.
Tack vare det nya avtalet kommer möjligheten att larma SOS via SMS nu att bli permanent. 
– Det finns ungefär 1,4 miljoner människor i Sverige med olika grader av hörselskador. Åtminstone ett par hundratusen av dem skulle ha stor nytta av möjligheten att kunna larma via SMS112. Därför är det mycket bra att den här tjänsten nu permanentas, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF) i ett pressmeddelande.

Det finns även planer på att hörselskadade och döva i framtiden ska kunna kontakta SOS Alarm via chattlösningar. Detta som ett led i ett EU-projekt vid namn REACH112

– Vi arbetar för en ökad trygghet för alla i samhället. Möjligheten att kunna ta emot nödanrop via sms är ett viktigt steg i detta arbete, skriver Gunnar Bergström, ansvarig för nödnumret 112 hos SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Fakta om REACH112
Sedan 2009 pågår ett EU-projekt – REACH112 – för "Total konversation", vilket är ett standardiserat koncept där man kan använda bild, text och tal samtidigt. Total konversation passar speciellt funktionshindrade personer som döva, hörselskadade, vuxendöva och talskadade och underlättar för dessa att nå nödnumret.
Pilotdrift pågår nu i fem pilotländer varav Sverige är ett. Syftet med pilotdriften är att bilda ett bra underlag för en gemensam syn på nödsamtal med multimedia och för personer med funktionshinder i Europa. REACH112-projektet avslutas den 31 juni i år och kommer därefter att utvärderas.

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
 
Skriv kommentar