Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Thalidomide tillbaka i Japan

Efter 46 års frånvaro är Thalidomide åter godkänt för användning i Japan. Medicinen är nu godkänd för behandling av Multipelt myelom

Efter 46 års frånvaro är Thalidomide åter godkänt för användning i Japan. Medicinen är nu godkänd för behandling av Multipelt myelom, en sorts blodcancer.

Den ökända medicinen, som drogs tillbaka i Japan så sent som 1963 (jämför 1962 i Sverige), har godkänts av motsvarande Läkemedelsverket, uppger tidningen Daily Yomiuri Online.

Thalidomide släpptes 1958 i Japan och 309 barn överlevde med Thalidomidskador. Hur många som avled av sina skador vid födseln eller straxt därefter är inte känt.

Bakom det ovanliga beslutet att åter godkänna en bannlyst medicin ligger det obehagliga faktum att allt fler läkare och enskilda patienter själva importerat Thalidomide. Patienter har ända sedan år 2000 själva importerat Thalidomide. Importkurvan har sedan dess kraftigt pekat uppåt. Sedan 2001 har importen trefaldigats, omkring 590,000 tabletter beräknas ha importerats under 2006. Omkring 1,500 personer kan ha tagit läkemedlet under denna period.

Idag är Thalidomide godkänt för behandling av Multipelt myelom i ett stort antal länder, däribland alla medlemsländer i EU, Nya Zeeland, USA och Australien m.fl.

Ju fler som känt till hur effektivt Thalidomide är, desto fler har krävt att få tillgång till det.

Fujimoto Pharmaceutical Corp., som har sitt säte i Matsubara, Osaka Prefecture, lämnade in en ansökan om godkännande till Hälsoministeriet I Japan år 2006.

Med tanke på den tragiska historien med Thalidomide, har hälsoministeriet krävt att Fujimoto Pharmaceutical vidtar en rad åtgärder för att förhindra fosterskador. Företaget är tvunget att se till att gravida kvinnor inte kan ta Thalidomide och att folk i allmänhet inte ska kunna ta Thalidomide av misstag.

Både representanter för Thalidomidskadade i Japan och för drabbade av Multipelt Myelom har varit med i arbetet att säkerställa att ingen ska drabbas av Thalidomideskador. Samma arbetsgrupp kommer även att övervaka om systemet fungerar. Bl.a. Måste alla tabletter Thalidomide en patient får redovisas.

Trots säkerhetsåtgärder finns det förstås oro för att barn ska skadas på nytt. Det är självfallet av yttersta vikt att alla inblandade är medvetna om de stora risker som finns med Thalidomide. Spridningen av Thalidomide på internet är en stor fara.

Enligt tidningen finns det fall registrerade tidigare där patienter som fått Thalidomide har använt den som sömnmedel och till och med gett tabletter vidare till anhöriga. Något som bara inte får hända.

I och med att Thalidomide åter godkänts har vissa problem med japansk lagstiftning ang. läkemedel upptäckts. Myndigheterna uppmuntras därför att se över regleringen av icke godkända läkemedel så snart som möjligt.