Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Thalidomideskadade i Tyskland hungerstrejkar

3 Thalidomideskadade och en mamma till en Thalidomidskadad i Tyskland hungerstrejkar sedan 18 september i ett rop på rättvisa och rättmätig kompensation för de drabbade.

Det ökända, gravt fosterskadande läkemedlet som orsakat missbildningar hos ca 10.000 barn jorden runt såldes i Sverige under namnet Neurosedyn. I Tyskland såldes exakt samma läkemedel under namnet ”Contergan”. Den aktiva ingrediensen i läkemedlet heter ”Thalidomide”.

I helgen har personer från andra Thalidomideföreningar runt om i Europa, däribland FfdN:s ordförande Björn Håkansson, besökt de strejkande för att ge dem sitt stöd.

De strejkande är vid gott mod men börjar känna sig frusna och trötta. En av de strejkande, herr Norbert Schweyen säger sig vara villig att dö för sin sak.

De strejkande får också stöd från sin lokala protestantiska församling:

Den protestantiska församlingens Kyrkoherde I Altenberg/Schildgen, Chrisoph Nötzel, har i ett pressmeddelande gett sitt stöd till de Thalidomideskadade som hungerstrejkar för sin rätt till kompensation från Grünenthal.

I ett pressmeddelande skriver kyrkoherden följande:

”Mellan 1958 och 1961 kunde ett lugnande medel vid namn Contergan (Thalidomide /Neurosedyn) hittas hemma hos många mammor i min generation. Senare upptäcktes det att den aktiva ingrediensen, thalidomide, orsakar mycket svåra missbildningar hos embryon.

Grünenthal var företaget som utvecklade, distribuerade och producerade läkemedlet Contergan. Någon gång under 1961 blev Grünenthal medvetna om kopplingen mellan thalidomide och de missbildningar som är så typiska för thalidomide. Alla barn i min generation känner till dem, ”contergan-barnen” (I sverige: Neurosedynbarnen). Varenda en av oss kunde ha varit en av dem. Ödet är blint. Chansen är oberäkenlig. Offren är oskyldiga. Vi som besparades detta öde är skyldiga dem att demonstrera vår solidaritet.

Samhället vande sig snart vid Contergan-barnens öde. Offren för tysklands största farmaceutiska skandal kompenserades med 100 miljoner D-mark till en fond. Dessa pengar är sedan länge slut. För att få pengar från fonden var föräldrarna till barnen, som då int ens nått puberteten, tvungna att avsäga sig alla framtida juridiska krav.

Summan som det enades om då var inte på långa vägar tillräckligt för att kompensera för de ekonomiska förluster som offren drabbats av.

Det är inte bara så att de drabbade dras med de begränsningar, söndringar, smärtor, sjukdomar och svagheter som ödet dömt dem till. Utan lämplig kompensation måste de också bära bördan av höga finansiella kostnader och förluster. Deras belägenhet görs dessutom än värre av för det första. Fysiska problem orsakade av thalidomide, som inte blivit upptäckta förrän senare i livet och som inte kunde förutsägas på det tidiga 70-talet. För det andra, många hotas av fattigdom på sin ålderdom, eftersom många av dem inte kunnat tjäna in en god pension. Detta öde, som getts dem, är inte ansiktslöst. Det har ett namn och en orsak: Contergan och företaget Grünenthal.

Så länge som offren lever med konsekvenserna av sitt öde, kan inte de ansvariga undvika att bli konfronterade med resultatet av sina handlingar och få sitt ansvar ifrågasatt. Det är sant at offren för Contergan inte kan befrias från sina öden. Men de kan försäkras finansiell trygghet genom att erbjudas lämplig kompensation och adekvat pension på samma sätt som gjorts i Storbritannien.

Rainer Schmidt, kyrkoherde och paralympichjälte, har kallat sin bok ” Arm ab, als arm dran.“ (ungefär, ”hellre armlös än beroende av allmosor”.

Det vore fruktansvärt om det här fallet blev ett fall av : “Arm ab, arm dran“ (ungefär ”inga armar, bara allmosor”). För att försäkra oss om att så inte blir fallet, tar den här protestantiska församlingen ställning.

Vi, den protestantiska församlingen i Altenberg/Shildgen, deklarerar härmed vår solidaritet med målen för dem som startat en hungerstrejk här och för de Conterganoffer som de representerar. Vi ser denna åtgärd som ett skrik på rättvisa, ett sista utväg för att få vårt samhälle att skämmas

Deras yttre, fysiska hunger, här i vår kyrka är ett kraftfullt uttryck för den extrema inre hunger och törst efter en rättvis lösning som de inte kan få. Kyrkan är en giltig plats för offrens rop på rättvisa, för deras hunger och törst efter rättvisa. Det är lätt att applicera Jesu löfte på dem: “Blessed are those who hunger and thirst for justice, for they shall be filled” (Matthew 5:6).

På grund av detta uppmanar vi protestantiska församlingar och kyrkor, den romersk/katolska kyrkan, att deklarera er solidaritet med Conterganoffrens mål, som de uttrycker här I vår kyrka. ”

Hjälp våra vänner i Tyskland!

Mejla er stöd till: noetzel@andreaskirche-schildgen.de och till contergan-hungerstreik@gmx.de

Läs mer här:

På engelska:

http://www.sciam.com/article.cfm?id=german-thalidomide-victim

http://uk.reuters.com/article/healthNews/idUKTRE48N5XR20080924

På tyska:

http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2008/09/18/aks_01.xml

http://www.sr-online.de/nachrichten/29/818620.html

http://www.ad-hoc-news.de/Contergan-Opfer-im-Hungerstreik--/de/Wirtschaft-Boerse/Arbeit-Soziales/19573738

http://www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,18963/ticket,g_a_s_t

http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/dossier/heute-vor---september08/38-Jahren-ConterganFall-wird-eingestellt/story/29213493

http://www.wdr.de/themen/gesundheit/pharmazie/contergan/080915.jhtml?rubrikenstyle=contergan

De hungerstrejkandes hemsida:

http://www.contergan-nrw.eu/Hungerstreik/hungerstreik.htmTillbaka till toppen