Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Återbetalningsskyldighet

Den som har rätt till bilstöd ska, om förhållandena ändras så att rätten till bilstödet påverkas, omedelbart anmäla det till Försäkringskassan. Grundbidrag och anskaffningsbidrag ska betalas tillbaka om bidragsmottagaren säljer eller på annat sätt gör sig av med bilen innan sju år har gått sedan bidraget beviljades om bidragsmottagaren har avlidit innan sju år har gått sedan bidraget beviljades om ett handikappat barn, vars familj tidigare fått bidrag, själv beviljas bidrag.