Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Endast tio av fallen


Endast tio av fallen var beskrivna i journalanteckningar. I artikeln ger författarna korta redogörelser över dessa fall och det är en mycket skakande läsning. Samtliga mödrar lider av lepra och har fått thalidomid i varierande utsträckning. Här följer några korta stolpar, där barnen skador har utelämnats.

Fall 2: Flicka född 1978 i Cordoba. Mamman,36, hade fått thalidomid under två år och fram till graviditetens åttonde månad.

Fall 4: Pojke född 1980 i Sertaozinho. Den 32-åriga modern hade behandlats med thalidomid under 8 år och fick medicinen under hela graviditeten.

Fall 6: Pojke född 1988 i São Paulo. Mannan tog thalidomid under graviditetens första två månader till dess hon förstod att hon var med barn och slutade ta medicinen.

Fall 9: Pojke född i Bagé av en 28-årig mamma. Hon hade fått thalidomid under 7 år och under de första 3 månaderna av graviditeten.

Fall 10: Pojke född 1994 i Campinas. Mamman, 22, hade fått 300 mg thalidomid tre gånger i veckan, innan graviditeten och under de första 16 veckorna av graviditeten.

Fall 11: Flickfoster i Campinas. Den 22-åriga modern hade ätit thalidomid och dapsone varannan dag under 5 års tid. Vid tiden för befruktningen tog hon thalidomid som ett "smärtstillande medel". Efter 16 veckor upptäcktes att fostret saknade ben och man gjorde abort i vecka 21.


Enligt läkargruppen beror orsaken till att så många fall kunnat förbi oupptäckta till alldeles nyligen antagligen på flera faktorer:

1. Dålig befolkningstäckning på kontrollprogrammen. Läkarna säger själva att man bara täcker mindre än en procent av alla födslar i Sydamerika.

2. Skador av detta slag fanns redan i befolkningen, vilket gör det svårt att bedöma nytillkomna fall.

3. Och det finns inga vedertagna och överenskommet lämpliga symptom som kan användas som diagnosverktyg vid undersökningar av förmodade skador.

Läkargruppen föreslår att en referensskada används för att bedöma om en misstänkt fosterskada beror av thalidomid . Man föreslår att skadan ska karakteriseras genom en dubbelsidig missbildning av armar, eller ben som kan hänföras till longitudinella skador, eller fokomeli-skador.

Läkarna drar slutsatsen att sådana här fosterskador ännu bara förekommer i U-länderna där lepra är allmän och kontrollen är mer "avslappnad". Men de varnar för att fosterskadorna kan sprida sig till I-länderna nu när thalidomid börjar användas i allt större omfattning.