Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Hit vänder du dig

Försäkringskassan

Bidrag till köp och byte av bil
Bidrag till speciella anordningar
Bidrag till körkortsutbildning
Vårdbidrag och handikappersättning

Kommunen

Parkeringstillstånd
Färdtjänst

Länsstyrelsen

Körkortstillstånd

Råd om installation av speciell utrustning

Handikappinstitutet, Box 510, 162 15 Vällingby.
Telefon: 08-620 17 00. Texttelefon: 08-759 66 30.

Hjälpmedelscentralen
Vägverket
Lokal handikapporganisation