Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Hur ansöker du?

Ansökan lämnar du till din försäkringskassa, som också fattar beslut om din rätt till bidrag.
Försäkringskassan kan också ge dig råd och mer information inför din ansökan.

Observera att du inte kan få assistansersättning för längre tid tillbaka än tre månader före ansökan.

Om du tillfälligt behöver mer assistans

Om du tillfälligt behöver mer assistans än vanligt, till exempel i samband med en resa, ansöker du om utökad assistans hos kommunen.