Ingenting har hänt

Men Colin Crawford vet att berätta att ingenting har hänt. Inte en enda facktidskrift har tagit upp frågan om biverkningar orsakade av thalidomid. WHO tar inte tagit något initiativ. Under en läkarkongress om lepra 1996 i Orlando, Florida konfronterade Colin Crawford brasilianska lepraspecialister med uppgiften att neurosedynskadade barn föds i dagens Brasilien. De svarade att påståendet var falskt. Då tog Colin Crawford fram en kopia på att den engelska TV-filmen och insisterade på att den skulle visas för de tusentals delegaterna och att en paneldiskussion skulle hållas i frågan.