Kniven mot strupen

Britiska Neurosedynskadade har en helt annan uppfattning. Deras föräldrar gavs ingen möjlighet att vinna den juridiska tvisten utan tvingades med kniven mot strupen acceptera en förlikning.

Roger Jones personliga teori är att thalidomid blockerade kvinnokroppens naturliga mekanism för att känna igen ett missbildat foster. Han är övertygad om att andelen barn med neurosedynskador är lika stor som andelen naturligt förekommande missfall under graviditetens första tre månader. (thalidomid gjorde att kroppen behöll ett foster som den i normala fall hade gjort sig av med, enligt Jones).

Han säger sig ha diskuterat teorn med sina f.d. kollegor på Wellcome, men mött mycket lite av förståelse.

- Läkare håller sig till läroboken. Ett oortodoxt antagande kan de inte förelika sig med, sammanfattar han.