Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Körkortstillstånd vid handikapp

När du ansöker om körkortstillstånd hos länsstyrelsen måste du bifoga en hälsodeklaration med särskilda uppgifter för körkort. Blanketter för ansökan om körkortstillstånd finns hos länsstyrelsen, polisen, Vägverkets lokalkontor och trafikskolor. Ansökan och hälsodeklarationen skickas till länsstyrelsen i det län du bor i.

Länsstyrelsen begär in utredning från polisen om dina personliga förhållanden.
Vid läkarundersökning för körkort ser läkaren framför allt till sådant som har betydelse för förmågan att köra bil. Om inga påpekanden finns i hälsodeklarationen eller i polisens utredning fattar länsstyrelsen beslut om körkortstillstånd utan att ärendet behöver behandlas vidare. Samtidigt skickas meddelande om beslutet till dig.

Om det däremot framgår av hälsodeklarationen att den som söker har något medicinskt hinder, som kan påverka förmågan att köra bil, skickas handlingarna vidare till länsstyrelsens konsultläkare för bedömning och utlåtande. Konsultläkaren hämtar då vanligtvis in läkarutlåtande från en specialistläkare och remitterar, om så behövs, ärendet till Vägverket vars bilinspektörer kallar den som söker och gör en mer ingående bedömning av förutsättningarna att köra bil.

Vet du med dig att du har ett funktionshinder som kan påverka din förmåga att köra bil kan du själv, för att handläggningen ska gå snabbare, ta kontakt med en specialistläkare och bifoga läkarutlåtandet tillsammans med hälsodeklarationen när du ansöker om körkortstillstånd.

Om du får körkortstillstånd anger länsstyrelsen de villkor för körkortet som föranleds av medicinska skäl. Länsstyrelsen begränsar körkortets giltighet till att gälla bil med viss utrustning eller annat fordon som Vägverket funnit lämpligt.
På många orter finns trafikskolor som har övningsbilar med viss handikappanpassning.