Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Lagar och regler

Rätten till personlig assistans regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Statligt stöd för kostnader för personlig assistans kan man få enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) och i förordningen (1993:1091) om assistansersättning.