Lepra i tredje världen

Eftersom lepra är en sjukdom som främst är spridd bland fattiga i tredje världen är riskerna med användningen av thalidomid stora. Myndigheterna i många länder i tredje världen delar ut stora mängder thalidomid som en del i sina kampanjer mot lepra. Kontrollen är dålig.

Många kvinnor i tredje världen är analfabeter och kan inte läsa varningstexten, om det finns någon på medicinburken, eller så kanske de får en enstaka tablett av någon bekant. En enda tablett kan räcka för att barnet föds med svåra missbildningar.

Därför har många barn fötts med liknande skador som barnen på 60-talet. Detta händer i Brasilien, Kina, Argentina, Indien, Peru och på Kuba, samt i Nigeria och i flera andra afrikanska länder.