Mycket kraftig dos

Men för att återgå till thalidomid. Doseringen är vanligen 200 till 400 milligram thalidomid dagligen en mycket kraftig dos men efter ett par veckors behandling uppger WHO att dosen ofta sänkas till 50-100 mg dagligen (den dosen är av samma storleksordning som när thalidomid användes som lugnande medel på 1950/60-talet). Thalidomid sägs minska klådan i huden och verkar lugnande och rogivande. Naturligtvis hävdar WHO att strängast möjliga säkerhetsåtgärder vidtagits för att inga gravida kvinnor ska ta thalidomid.

Genom att bara ge thalidomid kanske man kan klara fosterskadorna även om exemplet Brasilien visar att riskerna är stor. Men det är omöjligt att undvika neurologiska skador av thalidomid hos patienterna, anser Colin Crawford.

Neurologiska skador beror på dosen. Leprapatienter har fått så mycket som 400 mg thalidomid dagligen.

Neurologiska skador av thalidomid är t.ex. brännande smärta i fötterna kombinerat med kramper i vaderna. Händer och ben drabbas av känselbortfall men påverkar inte sinnesintryck vad gäller tryck, vibrationer och rumsnärvaro vilket karakteriserar neurologiska skador som beror av lepra. Nu när thalidomid används mot andra sjukdomar har Crawford hittat siffror på över 21 procent neurologiska skador i elektrofysiologiska studier. Och i en studie på Aids-patienter som tagit thalidomid såg man att 16 av 22 patienter hade fått neurologiska skador.