Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Nya regler för bilstöd fr.o.m 1 jan-07

Känner Du till de Nya reglerna för bilstöd från den 1:a januari 2007?


Regeringen har beslutat att genomföra vissa förändringar i rätten till bilstöd. Bl.a. har de förlängt tiden för byte av bil från 7 till 9 år. Du måste med andra ord ha haft bilen i 9 år innan du kan beviljad nytt anskaffnings- och anpassningsbidrag. Du kan få nytt bidrag tidigare om bilen har gått över 18 000 mil sen det förra beslutet eller om det av medicinska eller trafiksäkerhets skäl måste till en ny anpassning.

Den 8 juni 2006 fattade regeringen beslut om ett antal förändringar i bilstödet. Ändringarna gäller för alla ärenden där beslut tas efter den 1 januari 2007, oavsett när ansökan kom in eller om man har bilstöd sen tidigare.

En annan nyhet är att föräldrar som har barn med funktionshinder och föräldrar med eget funktionshinder som har barn under 18 år kan få högst 60 000 kr i stället för som tidigare högst 30 000 kr i grundbidrag.

Dessutom utvidgas Föräldrabegreppet till att omfatta även vårdnadshavare som inte är förälder samt personer som tagit emot barn för adoption eller för stadigvarande vård och fostran.

Kontakta Försäkringskassan för att få information
om vad de nya reglerna innebär för just dig.