Produktionen pågår hela veckan

Nyligen togs en produktionslokal i bruk som enbart är avsedd för tillverkningen av thalidomid det betyder att produktionen troligtvis pågår hela veckan. För att komma in måste man ta på två omgångar av speciella kläder, sterila huvudskydd och fotbeklädnader. Därefter passeras två luftslussar innan man är inne.

Lokalen är inte större än ett ordinärt sovrum och domineras av två silverglänsande maskiner. Den störreär en omrörare och den mindre vill Roger Jones inte ha beskriven så att inte onkurrenterna får någon chans att kopiera hans tillverkningsmetoder.

I ena hörnet står en säck med höljen till tabletterna. Vid ena väggen har man placerad en maskin som automatiskt räknar de produceade tabletterna. Allt är mycket välbekant för peroduktionspersonalen. Varje sats tar bara några få dagar att göra.

Jones visar runt i resten av fabriken: Avdelningen för etikettering, den stränga kvalitetskontrollen, platsen där den nya personalen ska ligga. Han talar sig varm över den kunniga och skickliga personalen - och de ser verkligen ut att vara nöjda.

När besöket i thalidoid-fabriken är slut upprepar VD Roger Jones samma ord som han sade inledningsvis: Att han har en fast tro på att thalidomid kan göra gott och att det kan förbättra livet för många sjuka människor. Han understruker att det inte finns några moraliska betänkligheter mot att tjäna pengar på läkemedel som gör människor friska.

- Kom ihåg. Vi är killarna som bär de skinande rustningarna. Vi är inte på motståndarsidan.

I Wales togs nyligen en produktionslokal i bruk som enbart är avsedd för tillverkningen av thalidomid. För att komma in måste man ta på sterila kläder och passera två luftslussar. Lokalen är inte större än ett ordinärt sovrum och domineras av två silverglänsande maskiner. I ena hörnet står en säck med höljen till tabletterna. Vid ena väggen har man placerad en maskin som automatiskt räknar de producerade tabletterna. Mer behövs inte.

Självklart påstås tillverkningen i fabrikerna stå under hård kontroll av myndigheterna i respektive land. Men den största fördelen med thalidomid ur läkemedelsföretagens synvinkel är att det är så enkelt och billigt att tillverka.