Snygga till statistiken


Ett nytt fall som upptäcks i tid behöver bara alltså få MDT-medicinering mindre än tolv månader för att anses som besvärsfri. Lägligt nog blir den personen då bara med i leprastatistiken under ett år. WHO kan snygga till siffrorna.

Det här är Moriamnessa omgiven av sina sju barn på en bild från 1996. Här under ses en bild på Moriamnessa tagen 1994 när hon led av svår MB-lepra och hade knölar över hela kroppen. Hon fick multidrug therapy (MDT-behandling) via Lepramissionens DBLM center i nordöstra Bangladesh, och tog med sig alla sju barnen för en koll. Fem hade lepra och fick omedelbart MDT-behandling innan sjukdomen hade hunnit utvecklats på allvar. Idag har Moriamnessa och hennes barn avslutat behandlingen. Som synes av fotot är Moriamnessas utseende nästan helt normalt och barnen, de är helt friska.