Struntade i biverkningarna

Neurologiska besvär och fosterskador orsakade av thalidomid var väl kända i forskarvärlden. Ändå struntade Sheskin i biverkningarna när han provade thalidomid 1965 mot s.k. "lepra-reaktioner".


Det säger forskaren Colin Crawford, verksam vid Londons universitet, Imperial College School of Medicine, Department of Neuromuscular Diseases, Division of Neuroscience and Psychological Medicine.

Colin Crawford är den ende i den akademiska världen som ifrågasätter det utbredda användandet av thalidomid. Idag är det absolut största användningsområdet för thalidomid just behandling av dem som lider av lepra.


Imperial College School of Medicine in London.