Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tekniska lösningar

Bilen kan byggas om och förses med olika specialutrustningar som kompenserar den handikappades funktionsnedsättning. Råd om vilka specialutrustningar som finns kan du bland annat få av Handikappinstitutet och Hjälpmedelscentralen.

Viktigt att komma ihåg är att en bil som har försetts med specialutrustning eller byggts om, ska besiktigas.