Thalidomid från Grünenthal

Thalidomiden levererades direkt från tillverkaren Chemie-Grünenthal ut till de olika länderna.

Men WHO brydde sig aldrig om att skapa ett system för övervakning av användningen, kontroll av eventuella biverkningar, eller ens för att få information om hur många patienter som behandlades, säger Colin Crawford.

I U-länderna var ofta den nationella myndighetskontrollen otillfredställande. Det skapar risker om preparatet används fel eller kommer på avvägar.

Det är tragiska bilder som den här som WHO till vare pris vill undvika. Indien där bilden är tagen på 1970-talet svarar ensamt för mer än hälften av jordens smittade. Som vanligt är det de fattigaste områdena som drabbas hårdast. Trots stora framsteg i arbetet mot lepran finns det områden som är hårt drabbade. Trots stora framsteg i arbetet mot lepran finns det områden som är hårt drabbade. Den här stackars mannens skador har nått alltför långt. Leprabacillen angriper nerverna och leder det till att känseln i fötter och händer försvinner. Mannen känner inte om han gör illa sig. Minsta sår leder till infektion och kallbrand, om det inte behandlas. På så sätt förlorade han fingrarna det är alltså egentligen inte orsakat av leprabacillen, utan av dess följder.


Antalet leprasjuka i världen har sjunkit från 11 miljoner 1986 till cirka 1,1 miljoner leprasjuka i slutet av 1995, enligt statistik från WHO.

Detta dramatiska framsteg i vår globala kamp mot lepran gör oss övertygade om att vi kommer att ha uppnått vårt mål att få bort lepran som en allmän hälsorisk före seklets utgång, säger Dr Shaik Kahder Noordeen, enligt Läkartidningen.

Vid halvårsskiftet 1996 uppger WHO att antalet registrerade leprafall är 926 259 personer. Omkring 600 000 nya fall registreras varje år, det motsvarar en människa varje minut. Sexton länder svarar ensamma för 95 procent av de uppskattade fallen. Detta enligt siffror från WHO:s veckobrev för folkhälsa nr 23 ,juni 1997. 73 procent av de nya fallen upptäcktes i Indien. Och nyhetsbrevet räknar upp de länder som har flest leprafall: India toppar listan med 560 000 fall, följt av Brasilien med 95 564. Sedan kommer Indonesien, Myanmar (Burma), Nigeria, Nepal, Bangladesh, Filippinerna, Mozambique, Etiopien, Zaire, Madagaskar, Sudan, Tanzania, Guinea och Kambodja.