Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

FFDN Tidningen

FfdN Tidningen ( ISSN 1102-6332 ) är en tidskrift som utkommer fyra gånger per år.

Nästa tidning nr 2, 2014

Deadline för bidrag till tidning nr 2, 2014: 28 april Tidningen kommer ut i juni

Bidrag kan mailas till Ann Håkansson ann.h@ffdn.se

Prenummerationspris för icke-medlemmar 200 kronor per år.

Ansvarig utgivare: Björn Håkansson Axelstorpsvägen 2, 269 42 BÅSTAD

Redaktör: Ann Håkansson Axelstorpsvägen 2, 269 42 BÅSTAD, E-post: ann.h@ffdn.se

Annonsera
För närvarande gäller följande priser (med reservation för ändringar) Helsidor á 1000:- kr (stående A4) Halvsidor á 600:- kr (liggandeA5) 1/3 sidor á 400:- kr (1 spalt) 1/4 sidor á 300:- kr (A6, stående eller liggande)
Baksidan säljes hel, och betingar dubbla normalpriset. Mittuppslaget säljes helt, och betingar 4 ggr normalpriset.
Andra format, färgtryck m.m. specialoffereras. Föreningen fakturerar köparen efter varje utgivning, alternativ per år. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Tidningen FfdN är befriad från moms och reklamskatt.
Intresserad? Kontakta Maria Wester maria.wester@ffdn.se  för mer information.

Medlemmar kan utan kostnad annonsera för begagnade saker, samt om födelsedagar, familjetillökning och så vidare.

Prenumerera
Tidningen FfdN, ISSN 1102-6332, utkommer fyra gånger per år. Prenumerationspris, för icke-medlemmar, 200 kronor per år. Klagomål, synpunkter, idéer och manus mottages tacksamt av: Ann Håkansson Axelstorpsvägen 2, 269 42 BÅSTAD Tel: 070-569 13 88 E-mail: ann.h@ffdn.se